Fejlesztés

logokep big

Korai fejlesztés – Baba FDM

A többi fejlesztéstől eltérően ezeken a foglalkozásokon a szülők is részt vesznek.

Az órák során célunk a gyökerekhez való visszatérés, a megfelelő mozgásminta kialakítása, a kimaradt mozgásformák tanulása és a szimmetrikus mozgás kialakítása.

Mi az a Baba FDM?

Egy rendkívül hatékony manuális terápia, amely azonnali megkönnyebbülést hoz a csecsemő vagy a kisgyermek számára. Megalkotója Dr Stephen Typaldos orvos. A kisbabánál sérülések keletkezhetnek a kötőszövetben magzati élet vagy a szülés közben, mely kihat az egész szervezetére. Ezt a baba sajnos még nem tudja szóban elmondani, kellemetlenség érzését, fájdalmát sírással jelzi. Fontos az esetleges problémák minél korábbi kikezelése, hogy a csecsemő a mozgástanulást szabadon, örömmel végezhesse, ne alakuljanak ki rossz berögződések.

Javasoljuk, ha gyermeke:

 • hasfájós, gyakran ébred, széklet problémákkal küzd
 • nyugtalan, sokat sír
 • izomtónusa túl feszes vagy túl laza
 • nem szeret hasra fordulni, hason repülőzik
 • hangokra túlérzékeny vagy nem figyel rájuk
 • szemével tárgyat nem követ, fejét nem fordítja utána
 • mozgása összerendezetlen
 • aszimmetrikusankúszik, mászik
 • nagymozgás mérföldköveit kihagyta, felcserélte, vagy asszimetrikusan végzi (fordulás, kúszás, mászás, járás)
 • egyik oldalát preferálja (pl. csak egyik irányba szereti fordítani a fejét, az egyik mellből szívesebben eszik)
 • lábujjhegyen jár
 • mozgásszegény

Az alábbi csoportokba lehet becsatlakozni a vizsgálatot követően:

 • Ébredező torna (3 hónapos kortól)
 • Felfedező torna (kúszó-mászó babáknak)
 • Kalandozó torna (álló-járó babáknak)
 • Csicsergő torna (3-6 év)

Komplex konduktív fejlesztés

A konduktív nevelés célja az összehangolt idegrendszeri működés, melyet a személyiség-, és a tanulásközpontú nevelés révén próbál kiépíteni. 

A komplex vizsgálat eredményeinek tükrében célokat tűzünk ki, amik eléréséhez óráinkat holisztikus szellemben, a gyermek egész személyiségét szem előtt tartva tervezzük meg. Gyermekük aktivitására építve egy időben jelenik meg a motoros, kognitív, pszichés és szociális fejlesztés.

Akiket várunk:

 • cerebralparetikus gyermekek,
 • megkésett mozgásfejlődést, mozgászavart mutató gyermekek,
 • szindrómás gyermekek, akiknél vezető tünet a mozgászavar,
 • és mindazokat, akiknek a szakemberek mozgásfejlesztést javasoltak.

Iskola előkészítő

Célja, hogy a gyermek magabiztosan léphessen iskolába, birtokában lehessen mindazon képességeknek és készségeknek, amik szükségesek a sikeres beilleszkedéshez.

Ha gyermekénél a következő területeken elmaradást észlel, keressen minket:

 • emlékezet
 • figyelem
 • koncentráció
 • finommozgások (pl. ceruzafogás, szem-kéz koordináció)
 • tájékozódás térben és időben
 • reprodukáló képesség ( (mozdulatsor utánzása, színfelismerés, építés másolása)
 • sorrendiség
 • kézdominancia
 • általános tájékozottság
 • beszédkészség (önkifejezés, adekvát válaszadás, szókincs)
 • problémamegoldó gondolkodás
 • szociális érettség (feladattudat, kudarctűrés, társas kapcsolatok, felnőttekhez való viszony)
 • mozgáskoordináció

Grafomotoros fejlesztés

A grafomotoros fejlesztés az írásmozgást és az íráshoz szükséges finommozgásokat foglalja magába. Ebbe tartozik a finommozgás koordinációjának fejlesztése, a keresztmodalitásoknak (látásnak, hallásnak, tapintásnak, bőrérzékelésnek) fejlesztése, az ábrázoláshoz szükséges képességek (megfelelő ritmus, nyomaték, koordináltság, ceruzatartás, vonalvezetés) fejlesztése, valamint a magas követelményrendszerből adódó szorongások leküzdése. A foglalkozások célja továbbá a kognitív képességek fejlesztése.

Keressen minket, ha gyermeke:

 • nem mer, vagy nem akar, esetleg nem szeret ábrázolni (ceruzával, filccel,… alkotni)
 • bizonytalanul tájékozódik térben és síkban
 • reprodukálás során gyakran vét hibát (mozdulatsor utánzása, színfelismerés, építés másolása)
 • sorrendiséget nehezen követ
 • térirány ismerete nem stabil (különösen jobb-bal)
 • szem-kéz koordinációja pontatlan
 • nem képes alakot és hátteret megkülönböztetni
 • nem ismeri fel az azonosságokat és különbségeket
 • türelmetlen
 • kézmozgásait nem tudja tudatosan vezérelni
 • keze gyenge
 • nem szívesen vesz részt aprólékos kézmozgást igénylő játékokban (pl. gyöngyfűzés)
 • ceruzafogása nem megszokott

Tartásjavítás

Ezeken a foglalkozásokon a mozgáskoordináció fejlesztésén túl kiemelt szerepe van a tartási rendellenességek megelőzésének, illetve a tartásbeli problémák korrekciójának.

A fejlesztések során hangsúlyt kap a lábboltozat fejlesztés, a mozgáskoordináció fejlesztése és a helyes testtartás kialakítása.

Amennyiben gyermeke:

 • tartása hanyag
 • lúdtalpa vagy síktalpa van
 • bokasüllyedése van
 • mozgáskoordinációja összerendezetlen
 • sokat ül asztalnál

keressenek minket.